Algemene ledenvergadering op 9 mei (alleen voor leden)

Op dinsdag 9 mei 2023 vindt de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van Herenboeren Ulingshof plaats. In deze eerste ALV kijken we terug op het afgelopen jaar en worden met instemming van de leden het bestuur en de kascontrolecommissie benoemd. Daarna wordt er vooruitgeblikt en door stemming akkoord gevraagd op het jaarplan/ begroting 2023, het contributievoorstel voor 2023 en het huishoudelijk reglement.

De ALV is toegankelijk voor leden van wie de registratie en betaling van het lidmaatschap voldaan zijn. Bij binnenkomst dien je je met handtekening te registreren waarna je één stemkaart per certificaat ontvangt.

Inmiddels hebben alle leden een uitnodiging ontvangen via de e-mail. In deze e-mail vind je ook de stukken en de aanmeldlink. Heb je wel al betaald, maar geen uitnodiging ontvangen voor de ALV? Neem dan contact met ons op via ulingshof@herenboeren.nl

Deel dit bericht: